Περιγραφή

Φροντίζεις για την ομαλή ροή των προϊόντων μας και είσαι εκεί για να παρακολουθείς την πρόοδο μας και να εξασφαλίζεις ότι η ταχεία ανάπτυξη της εταιρίας μας μπορεί να υποστηριχτεί από την εφοδιαστική μας αλυσίδα. Γιατί είσαι Supply Chain Expert! 

Η βάση σου είναι ο Τομέας του Supply Chain και το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας σου περιστρέφεται γύρω από την προμήθεια, τη ροή, τη μεταφορά και την αποθήκευση των προϊόντων μας. Υποστηρίζεις το Τμήμα των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης των Πελατών στο να εξυπηρετήσουν ταχύτερα και καλύτερα τους 150+ πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα. Έχεις πάντα στο νου σου δείκτες και μελλοντικούς στόχους ενώ προγραμματίζεις αποτελεσματικά τα short term deliverables. Είσαι πάντα εκεί με προτάσεις για το πως μπορούμε να οργανώνουμε τη δουλειά μας καλύτερα

Απαραίτητα Προσόντα

 • 3 Χρόνια προϋπηρεσία σε Τμήμα Logistics/ Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Άπταιστα αγγλικά για την καθημερινή επικοινωνία με τους προμηθευτές του εξωτερικού 
 • Γνώση/ εμπειρία Θαλάσσιων, Οδικών, Σιδηροδρομικών καθώς και Μεικτών Μεταφορών
 • Εμπειρία σε διακίνηση εμπορευμάτων με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφορών
 • Διαχείριση Αποθήκης και προγραμματισμού φορτοεκφορτώσεων
 • Εμπειρία σε 3PL sourcing & managment 
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση αντίστοιχου Τμήματος
 • Εξαιρετικός χειρισμός Η/Υ (Windows Office, ERP, WMS, CRM)
 • Δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης στη Σίνδο

 

Παροχές

 • Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης